snutnytt.videocent.com

 

SNUTNYTT

 

 

SNUTNYTT
Ladda det senaste som  har hänt och det som skall hända!
Följ dagens trafikkontroller, olika evenemang, nattens brottslighet och pressmeddelanden från Polisen.

 

Applikationen installeras på användarens smarta mobiltelefon från Apple, iPhone, och när applikationen används läser den av polisens webplats efter de senaste nyheterna.
Dessa kan sedan läsas i 5 olika nyhetskategorier på skärmen. De kategorierer som nu finns är Händelser, Nyheter, Trafikövervakning och Pressmeddelanden.

 

Här kan du titta närmare på appen -> AppStore

 

 

 

 

 

Kontakt »

info@videocent.com

+46 46 288 45 20